ธรรมะ

ที่มาของพระประจําวันเกิด

Share this article

ที่มาของพระประจําวันเกิด

วันเกิดใน 1 สัปดาห์มี 7 วัน แต่พระประจำวันเกิดมี 8 รูป เนื่องด้วยวันพุธจะมีพระประจำวันเกิด 2 ปาง เพราะมีการแยกเป็นวันพุธกลางวัน กับวันพุธกลางคืน
ที่มาของพระประจำวันเกิด สีอะไรที่เหมาะกับคนเกิดวันนั้นแล้ว ของใส่บาตรประจำวันเกิดคืออะไร
Loading