ธรรมะ

การจัดวางพระพุทธรูป

Share this article

การจัดวางพระพุทธรูป

ที่บ้านมีพระพุทธรูปไว้บูชาหลายองค์ และ มีเทพเจ้าจีนหลายองค์เหมือนกัน สงสัยว่าจะจัดวางอย่างไรให้เหมาะสม และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านและผู้อยู่อาศัย วันนี้เลยจะขอนำเสนอการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถูกหลัก ว่าควรจะตั้งพระอะไรไว้บนสุดและรองลงมา เทพเจ้าควรตั้งไว้ที่ไหนอย่างไร
Loading