ธรรมะ

วิธีเอาชนะเคราะห์กรรม

Share this article

วิธีเอาชนะเคราะห์กรรม

ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ ทุกคนต่างมีเจ้ากรรมนายเวรเป็นของตน ไม่มีใครไม่มีเจ้ากรรมนายเวร แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็มีเจ้ากรรมนายเวรตามทวง แล้วเราจะมีวิธีเอาชนะเคราะห์กรรมที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างไร
Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *