เวลาในขวดแก้ว

ช่องTrue4Uละครไทย

เวลาในขวดแก้ว

ถ้าฉันเก็บเวลาไว้ในขวดแก้วได้ สิ่งแรกที่ฉันจะทำ…คือสะสมคืนวันที่ล่วงเลยมานิรันดร์ เพียงเพื่อมอบมันแก่เธอ เวลาในขวดแก้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพปัญหาครอบครัว (ประมาณ ปีพ.ศ. 2518-2523) ที่พ่อแม่ไม่เอาใจใส่ เด็ก ทำให้เด็กมีปัญหา

Read More