เท่งโหน่งวิทยาคม

รายการโชว์

เท่งโหน่งวิทยาคม

เป็นช่วงที่นำวิชาเรียนต่างๆ มาเรียนผ่านอาจารย์รับเชิญผู้มีความรู้ในวิชานั้น เมื่อเรียนเสร็จก็ให้ผู้เรียนคือ เท่ง โหน่ง และแขกรับเชิญ(นักเรียนแลกเปลี่ยน) จะต้องผ่านบททดสอบจากการเรียน

Read More