วิธีเอาชนะเคราะห์กรรม

ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ ทุกคนต่างมีเจ้ากรรมนายเวรเป็นของตน ไม่มีใครไม่มีเจ้ากรรมนายเวร แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็มีเจ้ากรรมนายเวรตามทวง แล้วเราจะมีวิธีเอาชนะเคราะห์กรรมที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างไร

Read more