มิติรักผ่านเลนส์ ตอน รักเธอเสมอดาว

ปอง หนุ่มนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ปี 2 สาขาจิตรกรรม เดินทางจากเชียงใหม่มากับเพื่อน ๆ เพื่อเก็บข้อมูลทำรายงานเกี่ยวกับศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของเมืองน่าน เพื่อน ๆ ทุกคนต่างมีหัวข้อรายงานในใจ

Read more