ที่มาของพระประจําวันเกิด

วันเกิดใน 1 สัปดาห์มี 7 วัน แต่พระประจำวันเกิดมี 8 รูป เนื่องด้วยวันพุธจะมีพระประจำวันเกิด 2 ปาง เพราะมีการแยกเป็นวันพุธกลางวัน กับวันพุธกลางคืน ที่มาของพระประจำวันเกิด สีอะไรที่เหมาะกับคนเกิดวันนั้นแล้ว

Read more