จัดรักให้ตรงกรุ๊ป

ละครไทย

LOVE BLOOD จัดรักให้ตรงกรุ๊ป

เรื่องราวของสี่สาวสวย สี่กรุ๊ปเลือด สี่นิสัย ที่มาอยู่หอในมหาวิทยาลัย ในห้องเดียวกัน เพราะอาจารย์เชน อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้จัดวางแผนกับอาจารย์ริน เรื่องการทำวิจัยเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือด และ ความรักของพวกเขาทั้งสี่คนจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการทำวิจัย ภารกิจจัดรักให้ตรงกรุ๊ปจึงเริ่มต้นขึ้น ความปั่นป่วนวุ่นวายของพวกเขาทั้งสี่ในหอจะเป็นอย่างไร ภารกิจวิจัยกรุ๊ปเลือดแต่จะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ใน Love Blood จัดรักให้ตรงกรุ๊ป

Read More