WaiSabSaraekKad

ช่อง3ละครไทย

วัยแสบสาแหรกขาด WaiSabSaraekKad

ความไม่สมประกอบของครอบครัว คือ เหตุแห่งความบกพร่องของสังคม ทรายทิพย์ (ทราย) นักจิตวิทยาให้การปรึกษาเกี่ยวกับเด็ก และครอบครัว (counseling phychology) หนอนหนังสือบ้าตำรา

Read More