The Rising Sun

ช่อง3ละครไทย

รอยฝันตะวันเดือด The Rising Sun

รอยฝัน ตะวันเดือด เป็นเรื่องราวของ ริว โซเรียวลำดับที่ 20 แห่งตระกูลโอะนิซึกะ ริวได้รับการยอมรับในเรื่องการทำงาน แต่เรื่องหัวใจเขากลับถูกปฏิเสธการแต่งงานจาก มายูมิ

Read More