The Imperial Doctress

ซีรี่ส์จีน

หยุนเสียนหมอหญิงวังจักรพรรดิ | The Imperial Doctress พากย์ไทย

หยุนเสียน ซีรี่ย์อิงประวัติศาสตร์จีน เป็นซีรี่ย์ในสมัยราชวงศ์หมิงตอนกลาง ซึ่งปรัชญาความคิดเฉิงจูหลี่เสวียเฟื่องฟู ธรรมเนียมประเพณีโบราณจึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้หญิงที่มีฐานะต่ำต้อย คุณหนูตระกูลสูงศักดิ์ห้ามปรากฏตัวในวงสังคมตามใจปรารถนา ห้ามรับราชการ ห้ามเป็นแพทย์

Read More