The Biography of Sun Tzu

ซีรี่ส์จีน

ซุนวู ตำนานพิชัยสงคราม The Biography of Sun Tzu

“ซุนวู ตำนานพิชัยสงคราม” (The Biography of Sun Tzu) เป็นซีรีส์แนวดราม่า ประวัติศาสตร์สงคราม เมื่อสมัยก่อนปีคริสต์ศักราช 515 ช่วงปลายสงคราม ชุนชิว อู๋ก๊ก ฉู่ก๊ก เอี้ยก๊ก ต่างใช้กลยุทธต่างๆ เพื่อล้มล้างฝ่ายศัตรู

Read More