TharaHimalaya

ช่อง3ละครไทย

ธาราหิมาลัย TharaHimalaya

เจ้าชายภูวเนศ (อธิชาติ ชุมนานนท์) องค์รัชทายาทผู้เพียบพร้อมแห่ง ประเทศปารวัตร เสด็จมาประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของ วาสุเทพ (เกรียงไกร อุณหะนันทน์) พระบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

Read More