SaiTarnHuaJai

ช่อง3บันเทิงละครไทย

สายธารหัวใจ SaiTarnHuaJai

การยึดมั่นถือมั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทำลายชีวิตให้พินาศย่อยยับชีวิตต้องร้อนรุ่มทุกข์ทรมานไม่ต่างกับการอยู่ในนรกแต่ถ้ามี สติ คอยกำกับกิเลสในหัวใจก็จะถูกดับให้มอดลง

Read More