I See You พยาบาลพิเศษ..เคสพิศวง

ช่องGMMละครไทย

I See You พยาบาลพิเศษ..เคสพิศวง

เป็นพยาบาลเห็นคนป่วยเป็นเรื่องปกติ เห็นคนตายก็ปกติ แต่พยาบาลเห็นวิญญาณ…ไม่ปกติ ! ! ! เรื่องราวของ ไพริน (แพต ชญานิษฐ์) พยาบาลสาวที่เข้ามาทำงานในโรงพยาบาล กรุณารักษ์ เธอมีความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครรู้นั่นคือ เธอมองเห็นวิญญาณได้ ! ไพริน พยายามปกปิดเรื่องมองเห็นวิญญาณ เพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าผิดปกติ แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังถูกมองว่าเป็นคนแปลก จนเพื่อน ๆ พยาบาลพากันตีตัวออกห่าง จะมีก็แต่ นิว (มายด์ วิรพร) เพื่อนพยาบาลรุ่นราวคราวเดียวกันที่คอยเป็นที่พึ่งให้ ไพริน ได้บ้าง

Read More