DuangJaiPisuth

ช่อง3ละครไทย

ดวงใจพิสุทธิ์ DuangJaiPisuth

ดวงใจพิสุทธิ์ คือ ความบริสุทธิ์ในจิตใจ ความสดใสของเด็ก ๆ ที่ผู้ใหญ่ต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักเป็นเรื่องราวของเด็ก 2 คน ที่เติบโตมาอย่างแตกต่าง คนหนึ่ง…เติบโตมาอย่างสดใส แต่อีกคน…เผชิญปัญหาทำร้ายจิตใจรุนแรง ดวงใจพิสุทธิ์ที่ถูกทำลายจะกลับมางดงามดังเดิมหรือไม่ ? ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่รอบข้างที่ต้องช่วยให้ความอบอุ่น…เข้าใจ ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป

Read More