BuangBunjathorn

ช่อง3บันเทิงละครไทย

บ่วงบรรจถรณ์ BuangBunjathorn

แพรนวล ตัดสินใจหนีจากสามีเจ้าชู้ เขตต์ ซึ่งพบรักและแต่งงานกันขณะเรียนอยู่ที่อเมริกา เธอเดินทางไปบ้านที่เชียงรายเพื่อรับมรดกของบิดา นายด่วน คหบดีเก่าผู้ล่วงลับ

Read More