10 วิธีเอาชนะเจ้ากรรมนายเวร

ธรรมะ

10 วิธีเอาชนะเจ้ากรรมนายเวร

การเอาชนะเจ้ากรรมนายเวรที่ดีที่สุด คือ การทำคุณงามความดีแล้วแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้ ซึ่งพอจะเล่าให้ฟังได้ดังต่อไปนี้

Read More