โสดอย่างไรให้มีสุข

สุขภาพ

โสดอย่างไรให้มีความสุข

จากผลการสำรวจ พบว่า เหตุผลสามอันดับแรกที่ทำให้คนสมัยใหม่พร้อมใจกันโสด คือ อิสรภาพ ความเป็นตัวของตัวเอง และเงิน ซึ่งสอดคล้องกับสถิติของสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า ในปัจจุบันผู้หญิงเลือกที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ รายที่หาเลี้ยงตัวเองได้ดี มีชีวิตที่เพียบพร้อม และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

Read More