เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ทายนิสัยได้

ฮวงจุ้ย

เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ทายนิสัยได้

ท่านผู้ชมเป็นลูกคนที่เท่าไหร่กันครับ ลูกคนแรก ลูกคนกลาง ลูกคนเล็ก หรือ เป็นลูกคนเดียว ลักษณะท่าทาง นิสัย และพฤติกรรมจพแตกต่างกันออกไป ตามที่เราถูกเลี้ยงดูและให้ความสนใจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ ลองฟังดูว่าลูกคนที่เท่าไหร่บอกนิสัยได้จริงไหม

Read More