ศาลตี่จู่เอี๊ย

ฮวงจุ้ย

หลักการตั้งศาลตี่จู่เอี๊ยพร้อมวิธีไหว้บูชา

เรามีโอกาสได้เห็นการบูชาเจ้าที่และเทพเจ้าอยู่บ่อย ๆ ซึ่งการตั้งศาล “ตี่จู่เอี๊ย” ก็เป็นหนึ่งในวัตนธรรมของคนจีนในไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เราไปฟังกันดีกว่าครับว่า หลักการตั้งศาลตี่จู่เอี๊ยพร้อมวิธีไหว้บูชา เป็นอย่างไร

Read More