รับมือเจ้านาย12ราศี

รู้นิสัยและวิธีรับมือเจ้านายตัวฉกาจ ตามราศีเกิดทั้ง 12 ราศี วันนี้จะพูดถึงการรับมือรวมทั้งวิธีขอขึ้นเงินเดือนจากเจ้านายตามราศีที่เจ้านายเกิดว่าต้องทำอย่างไร รู้เค้ารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้นิสัยและวิธีการรับมือการนะครับ

Read more