มุกตลกที่ชอบบอกนิสัย

มุกตลกที่ทำให้คนหัวเราะในแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนตลกเพราะพูดจากำกวม บางคนตลกเพราะลักษณะท่าทาง บางคนตลกเพราะเรื่องทะลึ่งทะเล้น และมุกตลกในรูปแบบอื่นๆ มุกตลกที่ชอบจึงบอกนิสัยได้นั้นเอง

Read more