มนต์เจตภูต

ปารเมศร์ เศรษฐีที่ดิน เจ้าของคฤหาสน์ย่านชานเมืองได้พาฉวีเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะเมียใหม่ ทำให้ภรรยาทั้งสองคนคือเพ็ญกับลดาไม่พอใจ ฉวีได้นำกำปั่นไม้ใบเล็กลวดลายสวยงามติดตัวมาด้วย

Read more

มนต์เจตภูต

ปารเมศร์ เศรษฐีที่ดิน เจ้าของคฤหาสน์ย่านชานเมืองได้พาฉวีเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะเมียใหม่ ทำให้ภรรยาทั้งสองคนคือเพ็ญกับลดาไม่พอใจ ฉวีได้นำกำปั่นไม้ใบเล็กลวดลายสวยงามติดตัวมาด้วย

Read more