บ่วงรักสลักแค้น

ช่อง8ละครไทย

บ่วงรักสลักแค้น

บางน้ำผึ้งเมื่อเกือบสี่สิบปีก่อน ก่อนที่จะมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนั้น เคยล้อมรอบไปด้วยสวนมะม่วงพันธุ์ดี ‘บานชื่น’ สามีชื่อ ‘ตาเช้า’ มีลูกชายอยู่สองคน ชื่อ ‘ปองพล’ รับราชการทหาร และ ‘ปกป้อง’ อัธยาศัยดี เชื่อฟังแม่ บ้านของบานชื่นอยู่ติดกับสวนของ “บัวผัน” ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่รักใคร่กันเป็นอย่างดี มีลูกสาวสวยอยู่สามคนชื่อ มาลา มาลัย และมาลี

Read More