จัดหิ้งพระอย่างไร

ธรรมะ

จัดหิ้งพระอย่างไรให้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน

การจัดหิ้งพระอย่างไรให้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน ควรจัดวางองค์พระพุทธรูปอย่างไร หิ้งพระควรตั้งไว้ที่ตำแหน่งไหน อย่างไรจึงจะเหมาะสม

Read More