จักรพรรดิโลกไม่ลืม

ซีรี่ส์จีน

ปูยีจักรพรรดิโลกไม่ลืม The Last Emperor

จักรพรรดิองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์ชิง และองค์สุดท้ายของประเทศจีนที่ถูกบังคับให้สละราชสมบัติ อันนำมาซึ่งจุดจบของราชวงศ์ชิงที่ปกครองประเทศจีนมานานกว่า 260 ปี และสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีมายาวนานกว่า 2,000 ปีในจีน

Read More