วิธีตั้งชื่อจากวันที่เกิด

การตั้งชื่อตามวันที่เกิด คนเกิดแต่ละวัน จะมีตัวอักษรที่ความสมพงศ์แตกต่างกันออกไป และเพศก็มีผล เพศชายหรือเพศหญิงก็มีความแตกต่างกันไปอีก ต้องลองดูครับว่า ตัวอักษร สระ แบบไหนเหมาะกับคนเกิดวันไหน เพศใด

Read more