สุขภาพ

ผลเสียของการขาดวิตามิน

Share this article

ผลเสียของการขาดวิตามิน

วิตามินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย การรับประทานผัก ผลไม้ เป็นการเพิ่มวิตามินแต่ถ้าเราขาดวิตามินจะเป็นอย่างไรกันละ
Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *