ดูดวงวันเดือนเวลาเกิด

ดูดวงตามเดือนเกิดแบบฮิบรู

Share this article

ดูดวงตามเดือนเกิดแบบฮิบรู

ดูดดวงแบบฮิบรู มีลักษณะคล้ายการพยากรณ์แบบอังกฤษโดยแบ่งออกเดือน 12 เดือนเท่ากัน แต่มีการใช้ชื่อที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ ความพิเศษคือ คนฮิบรู เชื่อว่า มนุษย์เราควรเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง การทำนายทายทักเช่นนี้ จึงส่งผลให้คนที่ได้รับรู้สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและสร้างชีวิตของตัวเองในทิศทางที่เหมาะสมนั่นเอง
Loading