5 พฤติกรรม ทำลายสมอง

Share this article

5 พฤติกรรม ทำลายสมอง

สมองมนุษย์อ่อนไหวต่อสิ่งกระตุ้น ทั้งที่เป็นสารเคมี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และกัมมันตภาพรังสี สิ่งเหล่านี้เสมือนไม่มีตัวตน แต่มีผลอย่างยิ่งต่อสมองทั้งความคิด อารมณ์ และความรู้สึกโดยเฉพาะ 5 พฤติกรรมเหล่านี้ อาจจะทำลายสมองของคุณโดยไม่รู้ตัว
 1,275 total views,  1 views today