รายการโชว์

แฟนพันธุ์แท้ SUPER FAN

Share this article

แฟนพันธุ์แท้ SUPER FAN

แฟนพันธุ์แท้ ซูเปอร์แฟน (อังกฤษ: Fanpantae Superfan) รายการเกมโชว์ของไทยจาก เวิร์คพอยท์ ดำเนินรายการโดย กันต์ กันตถาวร ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 21.00 – 22.00 น. ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ ออกอากาศเทปแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
โดยแฟนพันธุ์แท้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันมาเป็นรูปแบบ สภาแฟนพันธุ์แท้ คือสภาที่มีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เรื่องต่าง ๆ ทั้งสิ้น 10 ท่านมาทำหน้าที่คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่มานำเสนอความชื่นชอบของตัวเองต่อเรื่องนั้น ๆ ในรอบ Audition โดยมีเวลาจำกัดเพียงแค่ 2 นาทีว่าจะเหมาะสมเป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องนั้นหรือไม่ โดยทั้ง 10 ท่านมีคนละ 1 เสียง หากผู้เข้าแข่งขันคนใดได้ถึง 7 เสียงหรือมากกว่านั้นก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบคลาสสิกเกม แต่หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดได้คะแนนไม่ถึง 7 เสียงก็ต้องตกรอบไป

เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องนั้นแล้วก็จะต้องเข้ามาแข่งต่อในรอบคลาสสิกเกมทั้งสิ้น 4 หมวดประกอบไปด้วย

3 วินาที ทางรายการจะมีคำถาม 25 ข้อ ซึ่งในแต่ละข้อ แฟนพันธุ์แท้จะมีเวลาตอบเพียง 3 วินาที และสามารถตอบได้ครั้งเดียว ซึ่งแต่ละคำถามมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน แต่ถ้าหากตอบผิดหรือเวลาหมดก่อน เกมจบทันที ซึ่งถ้าแฟนพันธุ์แท้คิดว่าตอบไม่ได้ สามารถ “ข้าม” คำถามก่อนหมดเวลาเพื่อไปเล่นข้อต่อไปได้ แต่คำถามที่ถูกข้ามจะไม่นำกลับมาเล่นใหม่ ซึ่งรูปแบบคำถามในเกมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหมือนกับในรอบแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2013 และ 2014 ทุกประการ คือ ช่วงที่ 1 ในคำถามที่ 1 – 10 , ช่วงที่ 2 ในคำถามที่ 11 – 20 และช่วงที่ 3 ในคำถามที่ 21 – 25

จิ๊กซอว์ ทางรายการจะมีภาพที่ถูกแบ่งเป็น 25 ส่วนและถูกปิดคลุมไว้ แฟนพันธุ์แท้สามารถเปิด 1 ชิ้นส่วนได้ฟรี แต่ถ้าจะ “เปิดต่อ” จะต้องเสียคะแนนชิ้นส่วนละ 5 คะแนน ซึ่งถ้าตอบถูก จะได้รับคะแนนที่เหลือในตอนนั้น แต่ถ้าตอบผิด คะแนนเหลือ 0 คะแนนทันที

ถามตอบ ทางรายการจะมีคำถาม 1 ข้อ ซึ่งสามารถตอบเลยเพื่อคะแนนเต็มได้ หรือสามารถ “ขอดูคำตอบ” 5 ตัวเลือกได้ โดยจะต้องเสีย 5 คะแนน และหลังจากนั้นสามารถ “ตัดคำตอบ” ได้ โดยทุกครั้งที่ตัดคำตอบ ทางรายการจะตัดคำตอบที่ผิดให้แบบสุ่ม และจะเสียคะแนนคำตอบละ 5 คะแนน ซึ่งถ้าตอบถูก จะได้รับคะแนนที่เหลือในตอนนั้น แต่ถ้าตอบผิด คะแนนเหลือ 0 คะแนนทันที

คุณสมบัติ ทางรายการจะคุณสมบัติ 5 ข้อ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว แฟนพันธุ์แท้สามารถเปิด 1 คุณสมบัติได้ฟรี แต่ถ้าจะ “เปิดต่อ” จะต้องเสียคะแนนคุณสมบัติละ 5 คะแนน ซึ่งถ้าตอบถูก จะได้รับคะแนนที่เหลือในตอนนั้น แต่ถ้าตอบผิด คะแนนเหลือ 0 คะแนนทันที

ซึ่งแฟนพันธุ์แท้ต้องสุ่มเลือกหมวดคำถามจากทั้ง 4 หมวด หากแฟนพันธุ์แท้ตอบถูกก็จะได้รับคะแนนประจำเกมที่ทำได้ (สูงสุด 25 คะแนน) และหากได้ 0 คะแนน จะถือว่าตกรอบทันที ซึ่งทางรายการจะค้นหาแฟนพันธุ์แท้ที่มีคะแนนประจำเกมมากที่สุด 20 คนเพื่อเข้ารอบต่อไป
 

Loading