รายการโชว์

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 1-10

Share this article

เดี่ยวไมโครโฟน 1 -10

เดี่ยวไมโครโฟน เป็นการแสดงสดพูดตลกคนเดียวบนเวที โดย อุดม แต้พานิช ทั้งการกำกับเวทีและเขียนบท ดำเนินงานในชื่อบริษัท พอดีพานิช จำกัด เป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับอุดม แต้พานิช มีการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนมาแล้ว 11 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 10

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9.5 (เชียงใหม่ Story)

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 8
เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 7.5

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 7

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 6 (ตูดหมึก)

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 5 (ฉายเดี่ยว)

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 4
เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 3 (อุดมการช่าง)

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 2 (โชว์ห่วย)

เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 1
Loading